Don’t do everything – Đừng làm tất cả

Don't do everything

NHH –  Tôi mới được đọc một bài post tuyệt vời từ Elizabeth Gilbert (Người viết Eat Pray Love), điều đó khiến tôi chợt nhớ lại một lần cách đây không xa tôi được nghe rằng “focus is the key”, chìa khóa giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thành công chính là sự tập trung, bạn phải có 1 “laser-like focus” (tập trung như tia laser).

Don't do everything

Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nói thêm về vấn đề này, vì đây là điều mà tôi vẫn liên tiếp mắc phải, có lẽ đúng như bà nói, vì quá tự tin mình có thể làm được bất kì điều gì. Tôi muốn dịch bức thư này ra chính để tự nhắc nhở mình: Continue reading “Don’t do everything – Đừng làm tất cả”