2 Replies to “Mario chế :))”

  1. có thể save load khi mở menu bằng phím esc nha mọi người, ngoài ra còn có cheats ^^, cheats sẽ đc mở thêm khi thỏa mãn một số điều kiện(muốn biết điều kiện thì chứ ấn chọn mấy cái dấu ???? là nó nói)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *