Mysql không truy cập được từ ngoài

=> Thêm user với host bằng global

CREATE USER ‘username’@‘%’ IDENTIFIED BY ‘***’;

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO ‘username’@‘%’ IDENTIFIED BY ‘***’ WITH GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR 0MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `database` . * TO ‘username’@‘%’;

Error log 22/08/2016

Cài staging server 

Error #1: 

[root@Innocom html]# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for Innocom.local
httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

Problem spotted: Server name

Solution: https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=3647

Look in /etc/httpd/conf/httpd.conf for ServerName. Change that:

ServerName www.yourwebserver.com:80

Restart httpd.


 

Error #2: Không truy cập được địa chỉ sau khi cài apache

Problem spotted:iptables

Solution: service iptables stop


 

Don’t do everything – Đừng làm tất cả

Don't do everything

NHH –  Tôi mới được đọc một bài post tuyệt vời từ Elizabeth Gilbert (Người viết Eat Pray Love), điều đó khiến tôi chợt nhớ lại một lần cách đây không xa tôi được nghe rằng “focus is the key”, chìa khóa giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thành công chính là sự tập trung, bạn phải có 1 “laser-like focus” (tập trung như tia laser).

Don't do everything

Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nói thêm về vấn đề này, vì đây là điều mà tôi vẫn liên tiếp mắc phải, có lẽ đúng như bà nói, vì quá tự tin mình có thể làm được bất kì điều gì. Tôi muốn dịch bức thư này ra chính để tự nhắc nhở mình: Continue reading “Don’t do everything – Đừng làm tất cả”

5 bước để đọc hiểu tài liệu tiếng anh một cách dễ dàng

“Books are a uniquely portable magic.” ― Stephen King, On Writing

NHH –  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là cơn ác mộng với rất nhiều bạn trẻ và đặc biệt là các bạn ít trẻ hơn, trái khoáy là để có thể thăng tiến được trong sự nghiệp và tiếp thu được kho tri thức rộng lớn của thế giới thì đối mặt với cơn ác mộng đó dường như lại là bước đi đầu tiên cơ bản nhất.

Đọc sao cho vào
Đọc sao cho vào

Continue reading “5 bước để đọc hiểu tài liệu tiếng anh một cách dễ dàng”

Bán hàng đa cấp

Mô hình nuôi sống hệ thống

Bài này đổi cách xưng hô cho thân thiện, vì chắc chủ yếu nói với các bạn trẻ. Còn với các bác lớn tuổi tham gia ngành này, đó là câu chuyện khác.

Tớ biết rằng viết ra bài này sẽ động chạm đến rất nhiều đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí là bạn của tớ. Tớ cũng biết có nhiều người làm việc chăm chỉ và có nhận thức đúng trong ngành này. Tớ chỉ muốn phân tích trên phương diện khách quan nhất về tiềm năng để những người chưa tham gia nhìn nhận được trước khi bước chân vào lĩnh vực này, và phần sau là các lý do chủ quan của riêng tớ. Nên hi vọng là sẽ không  ném gạch vỡ đầu hay bị uýnh như trong cái clip nọ.

Continue reading “Bán hàng đa cấp”

Tại sao người Việt Nam buồn khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi?

Tại sao người việt nam lại buồn khi tướng giáp ra đi
Tại sao người việt nam lại buồn khi tướng giáp ra đi - Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Khi đọc tiêu đề này có thể nhiều người sẽ cảm thấy đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng những ngày gần đây tôi đã từng nghe nhiều lời phàn nàn, về cuộc sống của họ bị đảo lộn ra sao vì quốc tang, họ đã mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơ hội, và nào là buồn vì không được đi cái nọ không được làm cái kia, và họ không hiểu sao lại như vậy. Hi vọng sau khi đọc xong bài này họ sẽ hiểu. Continue reading “Tại sao người Việt Nam buồn khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi?”